Privacy beleid

U leest op dit moment de privacy verklaring van de New Life Creation Church te Almere.
Pinkstergemeente New Life Creation Church is een jonge Christelijke Gemeente bij u om de hoek met een eigentijds gezicht.

Wij zijn gevestigd op de Markerkant 1206-01, 1314 AK in Almere Stad.
Wij zijn een kerk van mensen die een relatie hebben met onze hemelse Vader.
Wij zijn een kerk van mensen die Gods Woord geloven van kaft tot kaft, wars van tradities en rituelen.
Wij zijn een kerk van Discipelschap naar Jezus Christus.
Wij zijn een kerk van dienstbetoon naar God en elkaar.
Wij zijn een kerk van aanbidding en lofprijs.
Wij zijn een kerk van evangelisatie en genezing.
Wij zijn een kerk van pastorale- en diaconale zorg.
Wij zijn een kerk die gedreven is om alle mensen te laten zien hoe God in en door de mensen heen werkt.

Privacy en gebruik persoonsgegevens

Via onze website www.newlifecreationchurch.nl delen wij informatie over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente. Onze website is een beveiligde website met een SSL-certificaat. In de adresbalk kunt u dit aan de HTTPS letters zien. Https staat voor HyperText Transfer Protocol Secure. Bij gebruik van https worden gegevens op de website versleuteld, waardoor verstuurde gegevens niet uit te lezen zijn zonder het encryptie-algoritme te kraken.

Wij hechten echter waarde aan de bescherming van ieders privacy en gaan heel zorgvuldig om met het plaatsen van persoonsgegevens en/of foto’s op onze website.

Persoonsgegevens in combinatie met foto’s van gemeenteleden en/of derden worden alleen met hun toestemming op de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie.

Overige te plaatsen foto’s worden altijd met toestemming van betrokkenen geplaatst, zonder naamsvermelding. Mochten er desalniettemin achteraf toch protest worden gemaakt tegen plaatsing van een foto, zal deze alsnog worden verwijderd.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door NLCC verzameld worden. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie (ledenlijst) of het organiseren van bijeenkomsten (evenementen met andere kerken). Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet onaangekondigd aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Mocht het echter nodig zijn om uw gegevens die u met NLCC heeft gedeeld, met anderen te delen voor bijvoorbeeld gezamenlijke evenementen of bijeenkomsten, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

De ledenadministratie van NLCC wordt bijgehouden door mevrouw Ursula van Schie. Zij is bereikbaar via info@newlifecreationchurch.nl of op telefoonnummer 06-243 55 104.


Het is daarom goed dat u weet wat met uw persoonsgegevens gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven.

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Daarover gaat deze verklaring. Als u vragen, opmerkingen of wijzigingen heeft omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens door NLCC, neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u niet dat NLCC nog langer uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Stuur dan naar info@newlifecreationchurch.nl een bericht en ons streven is om binnen 5 werkdagen hierop te reageren.

NLCC behoudt zich het recht voor gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer NLCC het gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van NLCC te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat NLCC niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kunt u kenbaar maken via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Heeft u toch nog vragen, neem dan gerust contact op met Ronald Hanssens via email op info@newlifecreationchurch.nl , per post via Postbus 30174, 1303 AD Almere  of op telefoonnummer 06-243 55 104.

Wij maken zoveel mogelijk gebruik van e mailadressen met als domeinnaam newlifecreationchurch.nl

Onze samenkomsten zijn wekelijks op zondag van 14.00 – 15.30 uur op de Markerkant 1206-01,
1314 AK  Almere Stad

De New Life Creation Church is een Kerkgenootschap en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nr. : 72855126.

Juli  2020