Onze visie

Het is de visie van onze gemeente om alle mensen te helpen bij hun groei in hun liefde tot God,
om zodoende de opdracht te vervullen die Christus Jezus aan zijn discipelen en dus ook aan ons
gegeven heeft. Mattheüs 28:19 Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop
hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer hen om alles te doen wat
Ik ook aan jullie geleerd heb.

Zo willen we met elkaar een gemeente zijn:

  • die mensen traint tot discipelschap voor Christus Jezus,
  • die zaait en de (nieuwe) oogst binnen kan halen,
  • die herstel brengt.