Als kerk geloven wij dat het, in het licht van wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan, onze verantwoordelijkheid en voorrecht is om de liefde van Christus met anderen te delen.