Ons team

Emanuel Coenen, Pastor, aanbiddingsleider en voorzitter bestuur NLCC

Alweer tien jaar ben ik getrouwd met Majelleke en trotse vader van onze drie kleurrijke dochters! Majelleke werkt als Leerkracht basisonderwijs bij RENN4, ikzelf werk in het dagelijks leven vooral met tieners. Als zelfstandig ondernemer ben ik Rijinstructeur bij mijn eigen Autorijschool Emanuel Coenen NXXT.

Een aantal jaren geleden begon de Heer mij te roepen met een duidelijk afgebakende maar uitdagende opdracht: "IK wil dat je Mijn mensen traint zodat ze staan in de boze dag"! Efeze 6: 13

De tekst die ik altijd voor ogen heb is;
1 Petrus 5: 10 De God van alle genade, Hij volmaakt, bevestigt, versterkt, en fundeert.

Ronald Hanssens, bestuurslid, secretaris NLCC

Dit is wie ik ben in Christus:
Ik ben een kind van God (Joh. 1:12)
Ik ben een mede-erfgenaam met Christus en deel met Hem in Zijn erfenis. (Rom. 8:17)
Ik ben vrijgemaakt van de wet der zonde (Rom 8:2)
Ik ben een vijand van de duivel (1 Pet. 5:8)

Mijn favoriete psalmen zijn Psalm 23 en 91 van David.

Pastoraat NLCC

Wij geloven in relatiegericht vriendschapspastoraat.
Ons geloof in Jezus is een geloof van relaties. Jezus was gekomen om de relatie met de Vader, in en door Hem te herstellen. De kracht van oprechte relaties - waarmee de Heilige Geest mensen met elkaar verbindt - zijn genezend. Het pastoraat bij ons is geijkt op het woord van God, de Bijbel, zowel op het Oude als op het Nieuwe Testament. Ons praktische pastoraat kenmerkt zich vooral door ruimte te geven, om verbinding met jezelf te maken en met elkaar in Christus Jezus. Er zijn zoveel beschadigde mensen die gemis hebben aan geborgenheid, vertrouwen, zelfvertrouwen en rolmodellen.
“En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter Zijn voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en zalfde ze met de zalf.” Lukas 7:37-38 HSV
Herstel is niet zozeer te ontvangen door wat pastoraal werkers tegen mensen zeggen, maar de ruimte die ze krijgen er helemaal te mogen en te durven zijn.
Roept het beschrevene hierboven een verlangen bij je op, kom dan bij ons langs dan kunnen wij kennis met elkaar maken. Wij willen je leren kennen.

Hartelijke groet en Gods zegen,
Pastoraal werkers Majelleke en Ronald