Ons team

Emanuel Coenen, Pastor NLCC, aanbiddingsleider en gepassioneerd spreker:

Alweer tien jaar ben ik getrouwd met Majelleke en trotse vader van onze drie kleurrijke dochters! Majelleke werkt als Leerkracht basisonderwijs bij RENN4, ikzelf werk in het dagelijks leven vooral met tieners. Als zelfstandig ondernemer ben ik Rijinstructeur bij mijn eigen Autorijschool Emanuel Coenen NXXT.

Een aantal jaren geleden begon de Heer mij te roepen met een duidelijk afgebakende maar uitdagende opdracht: "IK wil dat je Mijn mensen traint zodat ze staan in de boze dag"! Efeze 6: 13

De tekst die ik altijd voor ogen heb is;
1 Petrus 5: 10 De God van alle genade, Hij volmaakt, bevestigt, versterkt, en fundeert.

Linda Donkel, gebedsleider en vice voorzitter bestuur NLCC

Ik ben Linda Donkel, getrouwd met Harvey. Samen hebben we 5 kinderen en 5 kleinkinderen. Van oorsprong kom ik uit Schotland, maar woon inmiddels al 45 jaar in Nederland. In het dagelijkse leven werk ik bij Albert Heijn.
Mijn hobby’s zijn schrijven, muziek luisteren en wandelen. Tijdens het wandelen vind ik rust, want dan voel ik me heel dicht bij God.
Het mooiste dat mij ooit overkwam tijdens één van mijn wandelingen met de Heer was, dat ik een vrouw zag zitten op een bank. Ik hoorde heel duidelijk de stem van God zeggen, dat ik mijn arm om die voor mij onbekende vrouw moest leggen. Na enige twijfel en nadenken deed ik wat de Heer mij opdroeg te doen. Wat bleek, ze was een moslima en juist op dat moment bad ze dat iemand een arm om haar heen zou doen omdat ze heel verdrietig was.

Zo is onze God, Hij weet wat iemand nodig heeft, ook al kennen ze Hem niet.
Als vice voorzitter van het bestuur zit ik in het leiderschapsteam van de New Life Creation Church. In mijn werk voor onze kerk voel ik echt dat de Heilige Geest mij in alles leidt en steunt.
Mijn takenpakket in onze gemeente omvat onder andere Pastoraat, Kinderwerk, Gebedswerk en deels ook Evangelisatie. Ik vind het ontzettend fijn dat ik mee mag helpen mee te bouwen aan onze nieuwe gemeente.
Dit is wie ik ben in Christus:
Ik ben Gods maaksel – zijn handwerk – opnieuw geboren in Christus om zijn werk te doen (Efeziërs. 2:10).
Ik ben meer dan overwinnaar (Rom. 8:37)
Ik ben uit God geboren, en de boze, de duivel, kan mij niet raken (1 Joh. 5:18)

Ronald Hanssens, bestuurslid, secretaris NLCC

Ik ben een 24/7 Christen en voel me daarbij in een zeer bevoorrechte positie. Ik geloof in de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit ervaar ik niet als vanzelfsprekend en weet dat ik deze kennis met zoveel mogelijk anderen moet delen.
Dit is wie ik ben in Christus:
Ik ben een kind van God (Joh. 1:12)
Ik ben een mede-erfgenaam met Christus en deel met Hem in Zijn erfenis. (Rom. 8:17)
Ik ben vrijgemaakt van de wet der zonde (Rom 8:2)
Ik ben een vijand van de duivel (1 Pet. 5:8)

Mijn favoriete psalm is Psalm 23 van David.

Pastoraat NLCC

Wij geloven in relatiegericht vriendschapspastoraat.
Ons geloof in Jezus is een geloof van relaties. Jezus was gekomen om de relatie met de Vader, in en door Hem te herstellen. De kracht van oprechte relaties - waarmee de Heilige Geest mensen met elkaar verbindt - zijn genezend. Het pastoraat bij ons is geijkt op het woord van God, de Bijbel, zowel op het Oude als op het Nieuwe Testament. Ons praktische pastoraat kenmerkt zich vooral door ruimte te geven, om verbinding met jezelf te maken en met elkaar in Christus Jezus. Er zijn zoveel beschadigde mensen die gemis hebben aan geborgenheid, vertrouwen, zelfvertrouwen en rolmodellen.
“En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter Zijn voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en zalfde ze met de zalf.” Lukas 7:37-38 HSV
Herstel is niet zozeer te ontvangen door wat pastoraal werkers tegen mensen zeggen, maar de ruimte die ze krijgen er helemaal te mogen en te durven zijn.
Roept het beschrevene hierboven een verlangen bij je op, kom dan bij ons langs dan kunnen wij kennis met elkaar maken. Wij willen je leren kennen.

Hartelijke groet en Gods zegen,
Pastoraal werkers Linda, Henk, Ursula en Ronald

Ellen van Vliet, teamleider huiskring

De huiskring heeft, naast de samenkomst op zondag, een belangrijke plaats bij de New Life Creation Church. De huiskring vormt samen met de tweewekelijkse bidstond de ruggengraat van onze gemeente. Als teamleider vindt Ellen het belangrijk om elkaar goed te leren kennen, elkaar de ruimte te geven om door te vragen, om je kwetsbaar op te stellen en om zo samen de diepte in te gaan. De huiskring biedt een plaats om samen met anderen de Bijbel te lezen, te bidden, te praten over je geloof en de betekenis daarvan voor je persoonlijke leven en betrokken te zijn bij elkaar. De huiskringen zijn om de twee weken op woensdagavond. Dit is wie ik ben in Christus:

Efeziers 1: 4-5 Basisbijbel 4.Want al voordat hij de wereld maakt heeft Hij ons uitgekozen. Hij wilde dat wij bij hem zouden horen en dat wij in Hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel erg veel van ons. 5.Daarom wilde Hij dat wij door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden.

Harvey Donkel, teamleider zaaldienst

Onder de deskundige leiding van Harvey wordt voor iedere dienst de zaal en apparatuur opgebouwd en daarna weer keurig achter gelaten voor de volgende gebruiker Dit is wie ik ben in Christus:

En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder (1 Korinthiërs 12: 27).

En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest (2 Korinthiërs 3:18).

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden (2 Korinthiërs 5:17).