Samenwerken

Wij volgen geen tradities en rituelen maar hebben een relatie met onze Vader en geloven Zijn woord van kaft tot kaft. Dat zou in iedere kerk zo moeten zijn en daarom is samenwerken met andere kerken belangrijk.

Voor Jezus Christus is eenheid belangrijk. Dat lezen wij in Johannes 17:21-22:

21. Laat hen allen één zijn, Vader, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
22. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn.

Voor eenheid is samenwerking en dialoog belangrijk. Daarom zijn wij aangesloten bij het Evangelisch Contact Almere (ECA).
Website https://ecaalmere.nl

ECA is een platform voor éénheid, ontmoeting en samenwerking; zij tracht dit te bereiken door:

Het bevorderen van een gezamenlijk getuigenis van het christelijk geloof in de stad Almere.
Het bevorderen van de éénheid onder christenen in Almere.
Het bevorderen van de éénheid onder de leiders van de diverse christelijke kerken en gemeenten in Almere.
Het op elkaar afstemmen van activiteiten van de deelnemende gemeenten.
Het opzetten en ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten ter bevordering van de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus.