Disclaimer

De NLCC besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data op de website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De NLCC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de data op de website en de aangeboden data – door andere derden – via de website.

De NLCC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen wanneer deze in strijd zijn met de wet of belangen van derden. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

juli 2020